Wat zijn de gevolgen van wegenbelasting voor elektrische auto’s?

Elektrische auto’s zijn lange tijd het symbool geweest van duurzaam rijden en de overheid heeft dit dan ook flink gesubsidieerd. Eén van de stimulansmaatregelen was het afschaffen van de wegenbelasting voor elektrische voertuigen. Echter, vanaf 2025 komt daar verandering in: in Nederland wordt wegenbelasting voor elektrische auto’s ingevoerd. Maar wat zijn de gevolgen van deze verandering voor eigenaren van elektrische auto’s en voor de auto-industrie in zijn geheel? Netpolis legt het uit.

De financiële impact van nieuwe wegenbelasting in 2025

Vanaf 2025 zullen eigenaren van elektrische auto’s in Nederland wegenbelasting moeten betalen, maar krijgen ze een korting van 75% in het eerste jaar. Dit betekent dat de financiële lasten voor deze auto-eigenaren zullen toenemen, wat wellicht ook hun keuze voor een elektrische auto kan beïnvloeden. Mensen die van plan zijn een elektrische auto aan te schaffen, zullen dit aspect nu in hun overwegingen moeten meenemen. Aan de andere kant, de overheid zal de extra inkomsten waarschijnlijk gebruiken voor infrastructuur en andere projecten, wat een positief effect zou kunnen hebben op de maatschappij als geheel.

Vanaf 2026 gelijk aan benzineauto’s

Het jaar na de invoering, dus vanaf 2026, zal de wegenbelasting voor elektrische auto’s gelijk zijn aan die voor benzineauto’s. Aanschaf, autoverzekering, wegenbelasting, alles wordt gelijk. Dit is een significante verandering, want het neemt een groot voordeel van het rijden van een elektrische auto weg. Het zou ook kunnen leiden tot een verschuiving in de verkoop van nieuwe auto’s. Kopers die eerst vooral de voordelen zagen van een elektrisch voertuig, met name financieel, zullen wellicht de neiging hebben om hun keuzes te heroverwegen.

Impact op de auto-industrie en duurzaamheid

De invoering van de wegenbelasting kan ook gevolgen hebben voor de auto-industrie. Fabrikanten die fors hebben geïnvesteerd in elektrische technologie kunnen een terugloop in de verkoop verwachten als gevolg van deze veranderingen in het belastingstelsel. Bovendien zou dit beleid de druk op de industrie om te verduurzamen kunnen verminderen, wat uiteindelijk niet gunstig is voor het milieu.

Wat betekent dit voor bestaande elektrische auto-eigenaren?

Voor mensen die al een elektrische auto bezitten, verandert er veel. Afhankelijk van het model en de waarde van hun auto, kunnen ze een aanzienlijke verhoging van hun jaarlijkse kosten verwachten. Dit kan leiden tot een situatie waarin mensen hun elektrische auto willen verkopen om de extra kosten te vermijden, wat weer een impact kan hebben op de tweedehands markt voor elektrische auto’s.

De invoering van wegenbelasting voor elektrische auto’s zal een veelzijdige impact hebben, zowel voor individuele eigenaren als voor de bredere auto-industrie en het streven naar duurzaamheid. Financiële prikkels hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor elektrisch rijden, en het wegnemen van dit voordeel zal ongetwijfeld leiden tot heroverwegingen en aanpassingen. Het is een ontwikkeling die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, gezien de vele implicaties die het met zich meebrengt.