Privacy

Privacy en Cookiebeleid

Automaker.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en bezoekers van de website van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. Automaker.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Algemeen

Automaker.nl gebruikt gegevens over bezoekers van zijn website niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.). Automaker.nl stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Automaker.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Welke gegevens ontvangen wij en wat doen we ermee?

Bezoekers die een klus plaatsen op Automaker.nl geven de volgende gegevens aan ons vrij: kenteken van de betreffende auto, een naam (niet perse achternaam), e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht) en postcode.

Deze gegevens hebben wij nodig om de locatie van een bezoeker vast te stellen en in contact te brengen met de juiste garage. De gegevens die bezoekers invoeren wordt alleen aan de betrokken (deelnemende) garages vrijgegeven en in onze database opgeslagen. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. De informatie die gebruikers aan ons verstrekken wordt enkel en alleen gebruikt om de gebruiker aan de juiste garage te koppellen. Wij doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Het kan in een enkele geval zo zijn dat Automaker.nl contact opneemt met gebruikers om te peilen over hoe tevreden ze zijn over de ontvangen diensten en de betreffende garage. Dit zal in de vorm van een e-mail gebeuren en zelden telefonisch.

Analytics

Automaker.nl kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Automaker.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Wanneer een gebruiker cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn of correct functioneren.

Automaker.nl maakt gebruik van deze cookies om gebruikers een persoonlijke beleving te bieden en om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen wij onze site beter afstemmen op de gebruikers ervan. Daarnaast gebruiken wij ip-adressen van bezoekers om het aantal unieke en terugkomende bezoekers te kunnen analyseren.

Wij volgen onze gebruikers niet op het net en verkopen deze gegevens niet aan derden. De gegevens worden niet gebruikt (als dat al zou kunnen) om terug te traceren tot u als persoon. Het is puur en alleen om onze bezoekers statistieken bij te houden en gebruikers een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten en contacten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Automaker.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Inzage in uw gegevens

Als gebruiker van onze site heeft u het recht om aan ons te vragen uw gegevens vrij te geven ter controle. Daarnaast heeft u het recht om ons op te dragen uw gegevens uit onze database te verwijderen. U kunt ons hierover contacteren via info@automaker.nl.