Algemene Informatie

1. De diensten van Automaker zijn gebaseerd op het samenbrengen van twee partijen genaamd “opdrachtgevers” (autobezitters) en “opdrachtnemers” (autogarages). Automaker.nl helpt autobezitters door heel Nederland met het gemakkelijk en snel repareren van hun auto door ze te koppelen aan de juiste garage in hun buurt. Hierbij spelen kwaliteit en prijs een hoofdrol.

1.2 Wij hebben zoveel mogelijk tips en uitleg gegeven wat betreft het gebruik van automaker.nl. Voor beide partijen is er een duidelijke uitleg met instructies. Hiermee hoopt Automaker.nl zoveel mogelijk misverstanden te voorkomen. Daarnaast is er een feedback- en contactmogelijkheid beschikbaar voor mensen die extra vragen of opmerkingen hebben. Wij reageren binnen 24 uur op een vraag of reactie.

1.3 Alle vormen van samenwerking op en via Automaker.nl is uit vrije wil. Automaker.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoedingen, schades en andersoortige problemen tussen beide partijen. Automaker.nl doet zijn best om het contact zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen deze twee bovengenoemde partijen. Automaker.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden of miscommunicatie tussen deze partijen. Wel zullen wij altijd ons best doen om beide partijen tevreden te houden.

1.4 De verantwoordelijkheid om goed zaken te doen op Automaker.nl is aan de betrokken partijen zelf. Bij juist gebruik en het goed volgen van de instructies die vermeld zijn op de site is Automaker.nl de perfecte tool voor garages en monteurs om meer omzet en nieuwe contacten te genereren. Tevens is het een goede tool voor particulieren om hun autoreparatie gemakkelijk, snel en voor de beste prijs en kwaliteit uit te laten voeren.

1.5 Indien er klachten binnenkomen over opdrachtgevers of opdrachtnemers die hun afspraken niet nakomen of mensen misleiden, behoudt Automaker.nl zich het recht voor deze perso(o)n(en) of instantie(s) van de site te verbannen en hun account(s) te verwijderen. Dit zal meestal na een waarschuwing plaatsvinden, tenzij er een goede reden is om dit per direct te doen.

1.6 Het aannemen van een bod door een opdrachtgever is niet verplicht. Het is een vrijblijvende dienst van beide partijen en geen enkele partij is verplicht een opdracht aan te nemen wanneer ze dit zelf niet willen.

1.7 Indien er schade wordt geleden aan de auto van de opdrachtgever moet dit tussen de garage en de opdrachtgever worden opgelost. Het is verstandig om dit van te voren te bespreken voordat er een klus wordt aangenomen. Op de site kunnen garages de optie “aansprakelijkheidsverzekering aanwezig” aanvinken zodat dit vooraf al duidelijk is.

1.8 Automaker.nl zal altijd zijn best blijven doen om de website optimaal af te stemmen op de gebruikers ervan en zal altijd blijven streven naar een optimaal gebruikersgemak. Automaker.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten of misverstanden. Deze diensten zijn vrij voor gebruik maar de verantwoordelijkheid ligt bij de partijen die er gebruik van maken.

1.9 De gegevens die u op Automaker.nl invult zullen niet aan derden worden verspreid en zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.